Główne błędy w marketingu medycznym

zmięte kartki symbolizujące błędy marketingu medycznego rozrzucone wokół żarówki, która stanowi rozwiązanie, jakie trzeba wprowadzić, aby promować usługę Fot. Fotolia, ©Kittiphan

bledy-marketingu-1Analiza i planowanie są konieczne, ale nie mogą trwać wiecznie, bo same w sobie nie przyciągną klientów. Żadna strategia i taktyka marketingowa nie będzie skuteczna w każdej sytuacji i na zawsze – wręcz należy dokonać zmian i ulepszeń po ocenie podjętych działań. Obecny świat jest skomplikowany i zmienny, więc lepiej uczyć się na bieżąco, budując działania marketingowe w oparciu o etapowość działania i ciągły cykl poprawy.

bledy-marketingu-2Jeśli chodzi o marketing, to praktycznie każdy w firmie ma swoje zdanie i oczekiwania. Jeżeli firma korzysta z tej wiedzy, ale ustala jeden punkt decyzyjny to dobrze. Problem pojawia się wtedy, gdy decyzje są podejmowane w sposób niespójny, niezgodnie ze strategią lub przez osoby, które nie będą później odpowiedzialne za wyniki.

bledy-marketingu-3Nawet najlepsza kampania nie osiągnie pełnego efektu, jeśli pracownicy nie będą o niej wiedzieli i nie będą utożsamiali się z celami firmy. Zaangażowanie pracowników przekłada się bezpośrednio na zdobycie zaufania pacjentów i zbudowanie lojalności. Każdy pracownik powinien być z przekonania adwokatem marki. Taką postawę można uzyskać przez prowadzenie prawidłowej, zintegrowanej komunikacji wewnętrznej. Dodatkowo można pokusić się o wyższy stopień zaangażowania pracowników np. włączając ich w proces przygotowania a późnej egzekucji działań marketingowych.

4.	Nie dostarczenie obiecanych korzyści i standardów dla pacjentówTo, co komunikujesz na rynku musi być spójne z tym, co dostarczasz. Pacjenci stracą zaufanie do organizacji, jeżeli uznają, że zaoferowano im mniej niż zostało im obiecane. Dodatkowo mogą o tym opowiedzieć swoim znajomym lub podzielić się negatywną opinią w mediach społecznościowych.

bledy-marketingu-5Aby skutecznie zaprojektować efektywną strategię i taktykę marketingową trzeba rozumieć zachowania klientów oraz to, jaki wpływ na te zachowania ma model działania placówki i konkretne akcje marketingowe.  Pomóc w tym może mapowanie ścieżek pacjenta oraz analiza zachowań. Dodatkowo w trakcie kontaktów klienta z firmą należy zbierać informacje o jego preferencjach, ocenach, źródłach wiedzy o usługach i kryteriach podejmowania decyzji.

bledy-marketingu-6

Marketing obejmuje wiele aktywności, a reklama jest tylko jednym z narzędzi komunikacyjnych, których można użyć. W niektórych przypadkach sama reklama jest wręcz zakazana. Aby być skutecznym należy wykorzystywać całe spektrum narzędzi związanych z komunikacją oraz obecnością w różnych mediach (klasycznych i internetowych). W przypadku, gdy ktoś sprowadzi marketing do typowych narzędzi reklamowych: ogłoszenia w prasie, reklamy adwords lub ulotki, a nie zbuduje całego otaczającego ekosystemu, to nie powinien spodziewać się długoterminowego sukcesu.