Główne błędy w marketingu medycznym

zmięte kartki symbolizujące błędy marketingu medycznego rozrzucone wokół żarówki, która stanowi rozwiązanie, jakie trzeba wprowadzić, aby promować usługę Fot. Fotolia, ©Kittiphan

6 głównych błędów w marketingu usług medycznych: 

1. Zbyt długie planowanie lub brak korygowania planów w perspektywie długookresowej

Analiza i planowanie są konieczne, ale nie mogą trwać wiecznie, bo same w sobie nie przyciągną klientów. Żadna strategia i taktyka marketingowa nie będzie skuteczna w każdej sytuacji i na zawsze – wręcz należy dokonać zmian i ulepszeń po ocenie podjętych działań. Obecny świat jest skomplikowany i zmienny, więc lepiej uczyć się na bieżąco, budując działania marketingowe w oparciu o etapowość działania i ciągły cykl poprawy.

2. Zbiorowe podejmowanie decyzji marketingowych – brak określenia osób odpowiedzialnych za konkretne wskaźniki lub działania

Jeśli chodzi o marketing, to praktycznie każdy w firmie ma swoje zdanie i oczekiwania. Jeżeli firma korzysta z tej wiedzy, ale ustala jeden punkt decyzyjny to dobrze. Problem pojawia się wtedy, gdy decyzje są podejmowane w sposób niespójny, niezgodnie ze strategią lub przez osoby, które nie będą później odpowiedzialne za wyniki.

3. Brak wykorzystania potencjału komunikacji wewnętrznej oraz zaangażowania pracowników

Nawet najlepsza kampania nie osiągnie pełnego efektu, jeśli pracownicy nie będą o niej wiedzieli i nie będą utożsamiali się z celami firmy. Zaangażowanie pracowników przekłada się bezpośrednio na zdobycie zaufania pacjentów i zbudowanie lojalności. Każdy pracownik powinien być z przekonania adwokatem marki. Taką postawę można uzyskać przez prowadzenie prawidłowej, zintegrowanej komunikacji wewnętrznej. Dodatkowo można pokusić się o wyższy stopień zaangażowania pracowników np. włączając ich w proces przygotowania a późnej egzekucji działań marketingowych.

4. Niedostarczanie obiecanych korzyści i standardów dla pacjentów

To, co komunikujesz na rynku musi być spójne z tym, co dostarczasz. Pacjenci stracą zaufanie do organizacji, jeżeli uznają, że zaoferowano im mniej niż zostało im obiecane. Dodatkowo mogą o tym opowiedzieć swoim znajomym lub podzielić się negatywną opinią w mediach społecznościowych.

5. Brak wiedzy skąd przychodzą nowi pacjenci, jakie są ich motywacje i dlaczego z nami zostają

Aby skutecznie zaprojektować efektywną strategię i taktykę marketingową trzeba rozumieć zachowania klientów oraz to, jaki wpływ na te zachowania ma model działania placówki i konkretne akcje marketingowe.  Pomóc w tym może mapowanie ścieżek pacjenta oraz analiza zachowań. Dodatkowo w trakcie kontaktów klienta z firmą należy zbierać informacje o jego preferencjach, ocenach, źródłach wiedzy o usługach i kryteriach podejmowania decyzji.

6. Utożsamianie marketingu z reklamą – brak korzystania z pełnego spektrum narzędzi i rozwiązań dostosowanych do specyfiki branży

Marketing obejmuje wiele aktywności, a reklama jest tylko jednym z narzędzi komunikacyjnych, których można użyć. W niektórych przypadkach sama reklama jest wręcz zakazana. Aby być skutecznym należy wykorzystywać całe spektrum narzędzi związanych z komunikacją oraz obecnością w różnych mediach (klasycznych i internetowych). W przypadku, gdy ktoś sprowadzi marketing do typowych narzędzi reklamowych: ogłoszenia w prasie, reklamy adwords lub ulotki, a nie zbuduje całego otaczającego ekosystemu, to nie powinien spodziewać się długoterminowego sukcesu.

 

ifografika główne błędy w marketingu medycznym