Oznakowanie – pomóż się znaleźć i buduj rozpoznawalną markę

oznakowanie placówki medycznej; neon, kaseton, semafor gabinetu stomatologicznego Fot. Fotolia, ©rcfotostock

Oznakowanie traktujemy często jako coś oczywistego i nie myślimy o nim jako o narzędziu marketingowym. Tymczasem z punktu widzenia klientów jest to jeden z kluczowych elementów komunikujących markę. Oznakowanie pełni nie tylko rolę praktyczną – umożliwia znalezienie miejsca i orientację w przestrzeni, ale prezentuje również markę. Dobre oznakowanie sprawia, że przestrzeń staje się przyjazna a odpowiednio dobrany styl, kolorystyka i materiał, z jakiego zostało wykonane mogą wpłynąć pozytywnie na wizerunek. Jeśli natomiast jest ono niepełne lub niezrozumiałe klient może poczuć się niepewny i zagubiony, co przełoży się na jego odczucia w stosunku do marki. Oznakowanie jest też jedną z najbardziej skutecznych form reklamy i to relatywnie tanią, biorąc pod uwagę, że ekspozycja trafia do tysięcy osób.

Na początek trochę statystyk*

W 2012 roku w USA zostały przeprowadzone dwa badania dotyczące oznakowania. Jedno zleciła firma FedEx Office zajmująca się rozwiązaniami dla małych firm, która w połączeniu z Ketchum Global Research & Analytics mierzyła znaczenie oznakowania i jego wpływ na konsumentów. Drugie badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Ekonomiczne Uniwersytetu w Cincinnati wśród właścicieli firm w różnych branżach. Według raportu z tych badań:

 • 76% konsumentów twierdzi, że weszło do ​​sklepu lub firmy, której nigdy wcześniej nie odwiedzali, kierując się jedynie na oznakowaniami
 • 79% konsumentów zapamiętało firmę tylko na podstawie oznakowania,
  a 75% podzieliło się informacją o jej istnieniu ze znajomymi
 • 68% konsumentów uważa, że ​​oznakowanie firm odzwierciedla jakość ich produktów lub usług
 • 60% firm wskazało, że poprawa widoczności lub wyglądu oznakowania miała pozytywny wpływ na sprzedaż, która średnio wzrosła o ok. 10%

Zyski, które płyną z właściwego oznakowania to przede wszystkim:

 1. Lepsze doświadczenie pacjenta – jasne określenie miejsca usługi i ułatwienie nawigacji w przestrzeni.
 2. Rozpoznawalność marki. Klienci są bardziej skłonni kupować od firmy, którą znają lub o której słyszeli. Dlatego oznakowanie powinno stanowić kluczową część marketingu, aby stworzyć silną wizualnie markę.
 3. Promocja. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Oznakowanie jest widoczne w sposób ciągły i pracuje, aby zwrócić uwagę na Twoją firmę i odróżnić ją od konkurencji i wszystkich innych firm na tej samej ulicy.

Zanim wykonasz oznakowanie musisz wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii:

 1. Zapoznaj się z ograniczeniami formalno-prawnymi

W zależności od lokalizacji Twojej placówki możesz mieć konkretne wskazówki lub ograniczenia dotyczące oznakowania, których wymaga właściciel lub administrator budynku, dlatego powinieneś zacząć od rozmowy z nim. Jeśli oznakowanie ma znaleźć się na części wspólnej nieruchomości, w pierwszej kolejności należy uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej w formie uchwały.

Kwestię umieszczania reklam w przestrzeni publicznej szczegółowo normują przepisy prawa (np. prawo budowlane, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prawo o ruchu drogowym, ustawa o drogach publicznych oraz lokalne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz uchwały i zarządzenia samorządów terytorialnych).

Zamiar instalacji tablic i urządzeń reklamowych należy zgłosić w starostwie, a do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, ale nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Zgłoszenie nie zawsze jest wystarczające. Na prowadznie prac trzeba uzyskać pozwolenie na budowę w przypadku, gdy:

 •  tablica lub urządzenie reklamowe ma być zainstalowane na obiektach wpisanych do rejestru zabytków – wtedy potrzebna jest dodatkowo zgoda konserwatora zabytków,
 • reklama świetlna lub podświetlana usytuowana jest poza obszarem zabudowanym (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym).

Inne ograniczenia to np. zakaz instalowania na budynku nośników reklamowych, które ograniczają mieszkańcom oświetlenie dzienne (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Dz. U. z 1999 r. nr 74, poz. 836 ze zm.)

Dodatkowo tablice informacyjne, reklamy i dekoracje powinny być tak umiejscowione, wykonane i zamocowane, aby nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników budynku i osób trzecich zgodnie z wymogami § 293 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach Ministerstwa Rozwoju: https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/prawa-i-obowiazki/zasady-umieszczania-reklam-w-przestrzeni-publicznej

W przypadku firm medycznych istotne są również wymogi branżowe.
Każdy świadczeniodawca (lekarz, przychodnia, poradnia) mający umowę z NFZ musi odpowiednio oznakować od zewnątrz budynek, w którym świadczone są usługi. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach NFZ, który zamieszcza również materiały potrzebne do przygotowania odpowiedniej identyfikacji: http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pliki-do-pobrania/identyfikacja/

Wymogi odnośnie tablic informacyjnych prywatnych gabinetów są również zawarte
w uchwałach Naczelnej Izby Lekarskiej: http://www.nil.org.pl/dla-lekarzy/zrp-informuje/informacja-prawna-nt.-zasad-informowania-o-udzielaniu-swiadczen-zdrowotnych-oraz-zakazu-reklamy-takiej-dzialalnosci

 1. Skup się na doświadczeniu pacjenta

Przede wszystkim pamiętaj, że głównym celem oznakowania jest komunikacja
z pacjentem. To, co chcesz mu przekazać musi być zrozumiałe. Przenalizuj przestrzeń patrząc na nią z perspektywy klienta. Wyjdź z placówki/ gabinetu i przejdź drogę tak, jak będą to robić pacjenci. Weź pod uwagę zarówno ruch pieszych jak i zmotoryzowanych (dojście od przystanku, parkingu itp.). Co jest łatwe do znalezienia, a czego brakuje?
Czy znaki są zrozumiałe?

 1. Wybierz dobrą lokalizację

Planując umieszczenie znaku zastanów się czy nic nie utrudni dostrzeżenia go.
Czy drzewa, budynki lub inne znaki go nie zasłaniają? Czy mogą go zasłonić inne elementy ruchome np. zaparkowane samochody dostawcze?

Sprawdź również czy są jakieś ograniczenia wynikające z możliwości konstrukcyjnych budynku oraz czy jest możliwe podświetlenie znaku. W naszej strefie klimatycznej,
w okresie jesienno-zimowym ciemno jest już od godziny 16:00, więc oświetlenie może być przydatne.

Pamiętaj, że pacjent musi trafić nie tylko do budynku, ale również do właściwego lokalu wewnątrz budynku. Jeśli wynajmujesz przestrzeń w budynku biurowym lub mieszkalnym, gdzie są inne lokale nie zapomnij o oznakowaniu klatki, wejścia i windy, aby pacjenci nie błądzili.

 1. Sprawdź konkurencję

Zwróć uwagę na to, co robią inni i zastanów się, czy jest to może dobre rozwiązanie dla Twojej firmy. Może są jakieś inne znaki na budynku, do których musisz się dostosować lub odkryjesz coś, co powinieneś robić, aby właściwie oznakować placówkę.

 1. Zwróć uwagę na estetykę

Forma prezentowanych informacji powinna być profesjonalna i dobrze zaprojektowana w przeciwnym razie klienci będą ignorować komunikat, który próbujesz im przekazać. Oznakowanie musi być więc nie tylko estetycznie zaprojektowane, ale też czytelne. Zwróć uwagę na kolorystykę i kontrastujące kolory czcionki i tła, aby zapewnić jak najlepszą czytelność. Komunikat powinien być zwięzły, aby użytkownicy mogli ogarnąć go jednym rzutem oka i zrozumieć, więc im prościej, tym lepiej.

Oznakowanie powinno być też spójne z Twoją identyfikacją wizualną. Konsekwencja wzmocni markę i zapewni jej lepszą rozpoznawalność.

Choć wydaje się to niemożliwe, to zdarza się, iż w oznakowanych pojawiają się błędy. Sprawdź kilkakrotnie tekst np. czytając go od tyłu lub do góry nogami – to pozwoli skupić się na każdym słowie i uniknąć literówek.

Przy produkcji upewnij się, że jakość wykonania będzie odpowiednia – słaby druk lub odklejające się litery nie najlepiej świadczą o marce.

W badniach orzeprowadzonych przez FedEx Office respondenci wskazali najważniejsze cechy dobrego oznakowania. Są to:

 • czytelność (60% mężczyzn, 76% kobiet),
 • kreatywność (51% mężczyzn, 63% kobiet),
 • kolorystyka (34% mężczyzn, 43% kobiet).

Oznakowanie jest najważniejszym elementem komunikacji wizualnej, równie ważnym jak strona internetowa, ponieważ mówi ludziom, kim jesteś i gdzie się znajdujesz. Placówki medyczne, szpitale, gabinety lekarskie to szczególna grupa organizacji, dla których nadzwyczaj ważne jest wzbudzanie zaufania, szacunku i dobra reputacja. Oznakowanie może w tym pomóc ułatwiając pacjentom korzystanie z usług i budując pozytywny wizerunek firmy. Twoja marka to całe doświadczenie klienta, które wpływa na to, czy będą Cię pamiętać i zdecydują się na współpracę z Tobą. Powinno przenikać wszystko, co robisz – również przygotowanie odpowiedniego oznakowania.

 

*Źródło: Sign Research Foundation, FedEx Office

dlaczego-oznakowanie-jest-wazne-infografika2